NHỮNG ĐIỂM CẦN BIẾT VỀ HÌNH ẢNH

 • Các hình ảnh đen – trắng: tính từ chỉ màu sắc không được sử dụng trong câu miêu tả.
 • Được chia thành 2 loại: không có người xuất hiện & có người xuất hiện.
 • Hình ảnh có người: chiếm 4-5 hình, còn lại là hình ảnh không có người xuất hiện.
Hình có người xuất hiện
Hình không có người xuất hiện

NHỮNG ĐIỂM CẦN BIẾT VỀ HÌNH ẢNH

 • Miêu tả người hoặc vật xuất hiện trong hình:
  • Người: hành động, vị trí, trạng thái, bị tác động thế nào.
  • Vật: trạng thái, vị trí, bị tác động thế nào của vật.
  • Các lựa chọn miêu tả A, B, C, D có thể cùng hoặc khác chủ ngữ
 • Cấu trúc ngữ pháp sử dụng: Các loại thì hiện tại (đơn, tiếp diễn, hoàn thành) và thể bị động của chúng.

Để xem các cấu trúc ngữ pháp liên quan – Click vào đây.

CẤU TRÚC CÂU MIÊU TẢ

Miêu tả người: Hành động đang diễn ra – THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG

Chủ ngữ (Danh từ/ đại từ chỉ người) + is/are + V-ing (+ Tân ngữ) (+ Cụm giới từ chỉ vị trí)

Một cấu trúc khác cũng miêu tả hàng động của người. Tuy nhiên ít được sử dụng.

There + is/are + Danh từ/ đại từ chỉ người + V-ing (+ Tân ngữ) (+ Cụm giới từ chỉ vị trí)

Miêu tả vật: Đang bị tác động bởi người xuất hiện trong hình – Thường được sử dụng

Chủ ngữ (Danh từ chỉ vật) + is/are + being + V-ed/p.p (+ Cụm giới từ chỉ vị trí)

Miêu tả vật: Bị tác động nhưng không có người trong hình – Thường được sử dụng

Chủ ngữ (Danh từ chỉ vật) + is/are/has been/ have been + V-ed/p.p (+ Cụm giới từ chỉ vị trí)

Để xem thêm các cấu trúc có thể xuất hiện về miêu tả người, vật trong Part 1 – Click vào đây.

CÁC BẪY THƯỜNG GẶP TRONG PART 1

Ví dụ 1

(A) The man is adjusting his helmet. -> Người đàn ông đang đội nón bảo hộ chứ không điều chỉnh nó.

(B) The man is wearing gloves. -> Người đàn ông đang mang nón bảo hộ, áo sơ mi…chứ không phải bao tay.

(C) The man is looking at glasses.

(D) The man is grabbing a fence. -> người đàn ông đang đứng gần hàng rào nhưng không nắm tay vào hàng rào. Nếu là cái kính thì có thể chính xác.

Dịch:

(A) Người đàn ông đang điều chỉnh mũ bảo hiểm của mình.

(B) Người đàn ông đang đeo găng tay.

(C) Người đàn ông đang nhìn vào kính.

(D) Người đàn ông đang nắm lấy hàng rào.

Ngoài lựa chọn phù hợp nhất là C thì các lựa chọn A, B, C đều là các câu có các chi tiết không chính xác.

Đây gọi là bẫy “Partially true statement” – câu miêu tả đúng một phần, hay có chi tiết sai. Đây là bẫy xuất hiện hầu hết trong các lựa chọn miêu tả của hình ảnh trong bài thi.

CÁCH CHINH PHỤC PART 1.

# Luyện tập: quan sát hình và các cấu trúc câu miêu tả, bẫy…

#Thi – Trước khi nghe: Quan sát từ tổng quan đến chi tiết tiết bức hình

#Thi – Trong khi nghe: Tập trung nghe, đồng thời quan sát hình. Chú ý không mắc “bẫy”.

#Thi – Sau khi nghe: Lựa chọn đáp án quyết đoán. Chuyển sang hình kế tiếp.

Để tìm hiểu rõ hơn cách thức chinh phục part 1 và các ví dụ chi tiết để hiểu hơn – Click vào đây

Để làm bài tập luyện tập Part 1 – Click vào đây.